Hírek

MEGHIVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete  március 22-én (szerda) 9,00 órai kezdettel tartja rendkívüli  ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.   Az ülés helye: Zalamerenye Község Önkormányzata, 8749 Zalamerenye, Jókai u. 2.   Napirend:  1.) Partnerségi Szabályzat elfogadása Előadó: Ódor László polgármester 2.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 3.) Zalaispa Társulási megállapodás módosítása Előadó: Ódor László polgármester 4.)Döntés a házi segítségnyújtás ellátásához fizetendő önkormányzati hozzájárulás emeléséről Előadó: Ódor László polgármester 5.) Közterület elnevezési javaslat Előadó: Ódor László polgármester 6.) Polgármester szabadságolási tervének elfogadása Előadó: Ódor…

Read More

MEGHIVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015 április 27- én (hétfő) 9  órai kezdettel tartja soros ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.   Az ülés helye: Zalamerenye Község Önkormányzat 8747 Zalamerenye, Jókai u. 2. Napirend: 1./Polgármester beszámolója Előadó: Ódor László polgármester 2./ Települési támogatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Ódor László polgármester 4./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Ódor László polgármester 5./  Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 6./…

Read More

MEGHIVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015 február 27- én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.   Az ülés helye: Zalamerenye Község Önkormányzata 8747 Zalamerenye, Jókai u. 2.   Napirend: 1.) Települési támogatásról rendelet alkotása (szociális rendelet módosítása) Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 2.) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Ódor László polgármester 3.) Orvosi ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás módosítása Előadó: Ódor László polgármester 4.) Egyebek Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén megjelenni szíveskedjen.   Zalamerenye, 2015. február 23.   Tisztelettel: Ódor László polgármester

Read More

MEGHIVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2015 február 9- én (hétfőn) 15 órai kezdettel tartja soros ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.   Az ülés helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.   Napirend: 1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester-választás eredményéről. Előadó: Gredics Márton HVB elnök 2.) A Polgármester eskütétele 3.) Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző 4.) Polgármesteri program ismertetése Előadó: Ódor László – polgármester 5.) Polgármester beszámolója Előadó: Ódor László polgármester 6.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megállapítása…

Read More

F E L H Í V Á S

F E L H Í V Á S ZALAMERENYE KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA   Tisztelt Ebtartó! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján Zalamerenye Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalamerenye község területén 2015. március 16-tól  április 16-ig terjedő időszakban Zalamerenye község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattartók ( az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott…

Read More