2019 évi önkormányzati választások

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2019. október 13-án kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített2019. június 26-ig – (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett tartózkodási helyen

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, akinek a 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, akkor

 1. a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,
 2. b)személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

 

Szavazás mozgóurnával

 

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be írásban.

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

 1. a)a helyi választási irodához
 2. aa)levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,
 3. ab)személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16.00 óráig vagy
 4. ac) október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
 5. b)az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be.

 

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).

 

Nemzetiséghez tartozás

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételt 2019. szeptember 27. (péntek) 16,00 óráig kérhetik a választópolgárok.

 

 

Helyi Választási Iroda tagjai:

Szabóné dr. Csányi Marianna HVI vezető                           93/340-100

Torma László, HVI vezető helyettes                                     93/340-100/104-es mellék

Gaál Krisztina HVI informatikai helyettes                            93/340-100/125-ös mellék

Sárempekné Bakonyi Judit                                                    93/340-100/112-es mellék

 

A választással kapcsolatos információk elérhetőek az NVI  https://www.valasztas.hu/ oldalán továbbá az önkormányzat honlapján a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/valasztasok-2019 oldalon.

 

 

Zalakaros, 2019. augusztus 8.

Szabóné dr. Csányi Mariann
HVI vezetője

 

Közlemény ajánlásról

Zalakaros Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (II.11.) számú HVI vezetői határozta