F E L H Í V Á S

F E L H Í V Á S

ZALAMERENYE KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján Zalamerenye Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalamerenye község területén 2015. március 16-tól  április 16-ig terjedő időszakban Zalamerenye község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattartók ( az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az adatlap a község honlapjáról, www.zalamerenye.hu letölthető(üres), vagy elektronikusan kitölthető és nyomtatható. A változás bejelentő adatlap is itt található meg. Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás kérhető a 06/93/340-100/119 telefonszámon.

Az adatlapot/adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen a Faluházban (Jókai u. 2.) (további adatlap szintén itt igényelhető),
  • postai úton a 8747, Zalamerenye, Jókai u. 2. címre.
  • elektronikusan a hivatal@zalakaros.hu e-mail címre megküldve.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. április 16.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni,
  • az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni,
  • az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.
  • az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
  • amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Együttműködését köszönöm!
Szabóné Dr. Csányi Marianna sk.
Jegyző

Related posts