MEGHÍVÓ

MEGHíVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete

2017. június 22.-én 16:00 órai kezdettel

tartja soros ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zalamerenye Község Önkormányzata
8749 Zalamerenye, Jókai u. 2.

Napirend:
1.) Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Ódor László polgármester

2.) HEP felülvizsgálat
Előadó: Ódor László polgármester

3.) Rendőrségi beszámoló
Előadó: Ódor László polgármester

4.) Örömhegyi Turisztikai Sport és Természetvédelmi Egyesület kérelme
Előadó: Ódor László polgármester

5.) Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok
Előadó: Ódor László polgármester

6.) Egyebek

7.) Út, közmű és műtárgyak helyreállítási munkáinak (Vis maior) tárgyában árajánlat kérés ZÁRT ülés
Előadó: Ódor László polgármester

8.) Ingatlanrész vásárlása ZÁRT ülés
Előadó: Ódor László polgármester

Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén megjelenni szíveskedjen.

Zalamerenye, 2017. június 19.

Tisztelettel:
Ódor László sk.
polgármester

Related posts