Tájékoztatás

Lakossági tájékoztató

A kutak fennmaradási engedélyeztetéséről vagy megszüntetéséről

A vízgazdálkodásról szóló 2016.évi XLI. törvénnyel módosított 1995. évi LVII. törvény alapján, aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.

A módosítás értelmében az az ingatlan tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kutat és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, továbbá az engedély megadásának feltételei is fennállnak.

A hatályos jogszabályok értelmében tehát minden olyan ásott / fúrt kutat regisztráltatni kell a település jegyzőjénél, amelyek engedély nélkül létesültek.

A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A jegyző hatáskörébe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedély kérelméhez szükséges dokumentációk:

 • Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje
 • Kút helye: irányítószám, település, közterület neve, házszám, helyrajzi szám, EOV, terepszint
 • ivóvízhasználat célja: háztartási vízigény, házi vízigény
 • Ha ivóvíznek is használják: vízminőség vizsgálati eredmény
 • Kút műszaki adatai:
  • talpmélység (terepszint alatt méterben) nyugalmi vízszint
  • csak fúrt kút esetén:
   • iránycső anyaga, átmérője, rakathossz
   • csövezet anyaga, átmérője, rakathossz
   • szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa
  • csak ásott kút esetén:

kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye, vízbeáramlás helye (nyitott kúptalp, nyitott falazat, helye (m-m)

 • kút felsőrész kialakítása
 • kút lezárása ásott kút esetén: fedlap, anyaga
 • a vízkitermelés módja: kézi, gépi
 • A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése
 • fényképfelvétel a kút környezetéről, kútról
 • fúrt kút esetén igazolás, hogy „Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
 1. a)az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint
 2. b)a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.”
 • nyilatkozat (fúrt kút esetén a fenti jogosultsággal rendelkező) hogy úgy került kialakításra, hogy abba felszíni szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet bele

 

Megszüntetési engedélyhez szükséges dokumentációk:

 • kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje
 • kút hely: irányítószám, település, közterület, házszám, helyrajzi szám, EOV, terepszint
 • a megszüntetés tervezett műszaki megoldása
 • fúrt kút esetén a fenti igazolás a jogosultságról.

 

További részletekről a Zalakarosi Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Osztályán Szilágyi Erika településstratégiai referenstől érdeklődni lehet.

A kérelem nyomtatvány a tájékoztató melléklete.

 

Zalakaros, 2018. október 17.

kerelem-kutak-vizjogi-zemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyhez-2018.docx

kerelem-kutak-vizjogi-zemeltetesi-es-fennmaradasi-engedelyhez-2018

 

Related posts