MEGHIVÓ

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete

2015 február 9- én (hétfőn) 15 órai kezdettel

tartja soros ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

 

Napirend:

1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester-választás eredményéről.
Előadó: Gredics Márton HVB elnök

2.) A Polgármester eskütétele

3.) Polgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

4.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó: Ódor László – polgármester

5.) Polgármester beszámolója
Előadó: Ódor László polgármester

6.) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

7.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ódor László – polgármester

8.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet  követő három  évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester

9.) Falugondnoki szolgálat tevékenységéről beszámoló
Előadó: Horváth Béla falugondnok

10.) Közbeszerzési terv
Előadó: Ódor László polgármester

11.) Folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítása érdekében kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ódor László polgármester

12.) Mentorhálózattal kötendő megállapodás elfogadása
Előadó: Ódor László polgármester

13.) Zalamerenye 51 hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Ódor László polgármester

Egyéb

 

Kérem, hogy a Képviselőtestület ülésén megjelenni szíveskedjen.

 

Zalamerenye, 2015. február 4.

 

Tisztelettel:

Ódor László
polgármester

Related posts